Elektromontáže a elektroinštalácie všetkého druhu

Firma je aktívna v oblasti inštalácie elektrických zariadení v priemyselných, obchodných aj bytových stavbách.

elektroinštalácie | ELMONT-BME, s.r.o.

Elektroinštalácie
VN a NN

realizácia bleskozvodov | ELMONT-BME, s.r.o.

Realizácia
bleskozvodov

elektrické prípojky | ELMONT-BME, s.r.o.

Realizácia
el. prípojok

pouličné osvetlenie | ELMONT-BME, s.r.o.

Pouličné
osvetlenie

revízne správy | ELMONT-BME, s.r.o.

Revízne
správy

priemyslené elektroinštalácie | ELMONT-BME, s.r.o.

Priemyselné
elektroinštalácie

zapájanie liniek a strojov | ELMONT-BME, s.r.o.

Zapájanie liniek
a strojov

zabezpečovací systém | ELMONT-BME, s.r.o.

Zabezpečovací
systém

kamerový systém | ELMONT-BME, s.r.o.

Kamerový
systém

výroba rozvádzačov | ELMONT-BME, s.r.o.

Výroba
rozvádzačov

O FIRME

Firma ELMONT - BME, s.r.o.

Firma ELMONT vykonáva elektrické inštalácie na NN a VN zariadeniach, priemyselných a bytových stavbách, opravy a rekonštrukcie elektrických inštalácií, vrátane úprav projektovej dokumentácie a vyhotovenie revíznej správy, výroba bytových rozvádzačov a pod. Vykonáva tiež inštaláciu a montáž bleskozvodov na všetkých typoch domov. Pri vykonávaní uvedených prác firma postupuje výlučne podľa všeobecne platných noriem platných v týchto oblastiach.

Firma má skúseností v servise a v údržbe všeobecných elektrických zariadení ako aj v oblasti špeciálnych automatizačných zariadení. Firma disponuje aj projekčnou zložkou v uvedených oblastiach. Vykonávame montážne práce rozvodov vody, kúrenia, kanalizácie, montáž a výmena kotlov a radiátorov, slnečné kolektory, podlahové kúrenie a zámočnícke práce. Firma vykonáva práce a dodávky na základe právoplatne uzatvorenej zmluvy medzi zadávateľom a dodávateľom v zmluvne dohodnutých termínoch s príslušnou revíznou správou na inštalované zariadenie.

o spoločnosti | ELMONT-BME, s.r.o.
Kontaktujte elektroinštalácie | ELMONT-BME, s.r.o.

Napíšte nám!

V prípade záujmu nás neváhajte
kontaktovať a po bližšom určení
Vašich požiadaviek pre Vás
vypracujeme cenovú kalkuláciu
bezplatne.

Zdieľajte nás online

napíšte elektroinštaláciam | ELMONT-BME, s.r.o.

Zdieľajte nás online

logo | ELMONT-BME, s.r.o.

ELMONT-BME, s.r.o.
Rožňové Mitice 3
91322 Trenčianske Mitice2 prevádzka
Železničná 207/9
914 41 Nemšová


Tel: 0905 399 973
Prevádzková doba
od 8:00 do 17:00